Шкільний омбудсмен
Права та обов’язки

/Files/images/Полоса.png

Шкільний омбудсмен – це представник учнівського колективу, діяльність якого спрямована на захист і відновлення порушених прав учасників навчального процесу.

Завдання шкільного омбудсмен

  • Залагоджувати виникаючі конфлікти.
  • Пом’якшувати напругу.
  • Контролювати дотримання прав, обов’язків, свобод усіх учасників навчального процесу.
  • Сприяти вдосконаленню правил шкільного життя; правового просвітництва.
Діяльність омбудсмена базується на міжнародних актах із прав людини, Конституції України, Законі “Про освіту”, статуті школи. У своїй діяльності Омбудсмен керується також законами та іншими нормативно – правовими актами України.

Компетенція омбудсмена:

  • Омбудсмен не приймає адміністративних рішень, віднесених до компетенції посадових осіб. Омбудсмен уповноважений розглядати скарги на порушення прав, встановлених Статутом школи, а також факти ураження учасників навчального процесу.
  • Пріоритетним у діяльності омбудсмена є захист прав неповнолітніх учасників навчального процесу.
  • Омбудсмен вправі займатися проблемою за власною ініціативою при наявності інформації про грубе порушення прав учасників навчального процесу, які не в змозі самостійно відстояти свої інтереси.
  • Посадові особи школи не вправі втручатися в діяльність омбудсмена з метою вплинути на його рішення інтересах окремих осіб, а також чинити перепони діяльності омбудсмена.
  • У випадку встановлення факту порушення прав Омбудсмен вживає наступні заходи:

- сприяє вирішенню конфлікту шляхом конфіденційної погоджувальної процедури;

- вносить письмові рекомендації, звернені до сторін конфлікту, які пропонують заходи для його вирішення;

- у випадку недосягнення згоди або відмови однієї із сторін прийняти рекомендації омбудсмена рішення може бути доведено через засоби інформації до відома всіх учасників навчального процесу.

  • За результатами вивченої та узагальненої інформації про порушення прав або приниження гідності учасників навчального процесу омбудсмен вправі представляти раді школи та адміністрації школи свої думки, оцінки та пропозиції як загального характеру, так і з конкретних питань, що зачіпають права та гідність учасників навчального процесу.
Кiлькiсть переглядiв: 423