ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СПІВДРУЖНІСТЬ"

/Files/images/Емб.png

Учнівське самоврядування Комунального Закладу «Харківська загально-освітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради» веде свій родовід з 2009 року.

Дитячо-юнацьке об’єднання «Співдружність» (далі Об’єднання) - добровільне об’єднання учнів, утворене для забезпечення участі школярів закладу в управлінні справами колективу свого класу і школи, вироблення навичок самоврядування, виявлення лідерського потенціалу, вміння працювати на засадах партнерства і гласності.

Повна назва об'єднання:

- українською мовою: Дитячо-юнацьке об’єднання «Співдружність» Комунальний Заклад «Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради»

Пріоритетним напрямком діяльності дитячо-юнацького об’єднання «Співдружність» є розвиток учнівського самоврядування

Девіз Об’єднання:

Збиратися разом - це початок,
Триматися разом - це процес,
Працювати разом - це успіх!
(Генріх Форд)

Об’єднання здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій.

Дитячо-юнацьке об’єднання «Співдружність» користується підтримкою і допомогою адміністрації школи у вирішенні головних питань. Перелік питань, що належать до компетенції координаційної ради Об'єднання, узгоджується з керівництвом навчального закладу.

Об’єднання має свою назву, Концепцію, Положення, Статут, символіку, атрибутику.

Мета роботи учнівської координаційної РАДИ "СПІВДРУЖНІСТЬ"

Формування соціально-адаптованої особистості, якій властиві управлінські і лідерські якості. Виховання у молоді свідомого ставлення до своїх обов’язків, поваги до законів держави, набуття певного рівня правових знань

Завдання роботи учнівської ради «Співдружність»

 • створення умов для успішної реалізації особистості, яка займає домінуюче положення в суспільстві;
 • розроблення організаційної структури самоврядування;
 • розвиток організаторських та управлінських якостей учнівської молоді;
 • формування в учнівської молоді вміння робити вибір, відстоювати свої права, права колективу.

Принципи дитячо-юнацького об’єднання «Співдружність»

 • Створення рівних умов для участі всіх
 • Відвертість, чесність, демократичність
 • Прозорість у процесі діяльності і прийнятті рішень
 • Гнучкість
 • Наполегливість
 • Обізнаність
 • Співпраця з усіма зацікавленими сторонами
 • Орієнтація на успіх

Напрями діяльності Об’єднання

 • Національно-патріотичне виховання
 • Правове виховання та правова освіта
 • Морально-етичне і естетичне виховання
 • Профілактично-оздоровча діяльність
 • Екологічне виховання
 • Волонтерський рух
 • Учнівське самоврядування

Всі напрями учнівського самоврядування тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони утворюють цілісну систему учнівського самоврядування.

Організація роботи та керівні органи дитячо-юнацького об’єднання «Співдружність»

Найвищим керівним органом Об’єднання є Конференція, яка скликається 2 рази на рік.
В період між Конференціями керівництво діяльністю Об'єднання здійснюється Координаційною радою.

Координаційна рада

Вищим керівним органом Об’єднання на період між Конференціями є координаційна рада Об’єднання.

На посаду лідера має право балотуватись людина ерудована, відповідальна, самостійна у виявленні своїх думок, толерантна, цілеспрямована, культурна, з високими організаторськими здібностями.

Тому до координаційної ради учнівського самоврядування обираються найактивніші, дисципліновані учні 5-9-х класів (по 3 представники від кожного учнівського колективу), які користуються серед свої товаришів авторитетом і довірою.

Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться 2 рази на місяць

Засідання координаційної ради веде Голова координаційної ради Об’єднання

Представниками Об’єднання є учні 5-9 класів Харківської загальноосвітньої школи-інтернату №14

Педагогічну підтримку діяльності Об’єднання здійснює адміністрація школи-інтернату №14.

Структура учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну – з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільним: перші підпорядковуються останнім, а педагогічний колектив навчального закладу здійснює консультативну педагогічну допомогу і підтримку самоврядування обох рівнів.

Структура першого рівня – учнівське самоврядування на рівні класних колективів (5-9 класи ). Коен учень є представником одного із класних учнівських комітетів, секторів, загонів тощо.
Структура другого рівня - шкільне учнівське самоврядування.

Головним органом є координаційна рада

Вона включає в себе:

 • навчально-пізнавальний сектор «Знання»;
 • сектор з правових питань «Правовий простір»;
 • інформаційно-комунікативний сектор «Прес-реліз»;
 • культурно-розвиваючий сектор «Дозвілля»;
 • спортивно-туристичний сектор «Здоров’я»;
 • сектор волонтерства «Допомога»;
 • сектор благоустрою і порядку «Екологічна служба».

Самоврядування в школі виконує наступні функції:

 • забезпечення порядку в школі, організація чергування в школі та класах; організація дозвілля молодших школярів на перервах;
 • контроль за відвідуванням школи учнями;
 • проведення загальношкільних лінійок, зборів, виставок, конференцій, круглих столів;
 • організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • підготовка та проведення конкурсів, творчих свят, змагань, фестивалів;
 • організація роботи із збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників;
 • організація роботи з благоустрою території школи;
 • участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
 • надання допомоги в організації оздоровчих таборів;
 • участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів;
 • проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.

Робочий склад координаційної ради

НАЗВА СЕКТОРІВ ЗАВДАННЯ СЕКТОРІВ
Голова координаційної радиЗаступник голови з правових питань
Відповідає за:
- контроль роботи самоврядування учнівських колективів;
- збори ради учнівського самоврядування;
- безпосередній координатор між головами класних учнівських рад і всіх підрозділів учнівського самоврядування;
- збори ради учнівського самоврядування
Відповідає за:
- створення правового простору, в якому учнівська молодь матиме змогу відчувати себе захищеною;
- контроль роботи самоврядування учнівських колективів;
- безпосередній помічник голови ради
Навчально-пізнавальний сектор «Знання» Відповідає за:
- створення умов для навчальної діяльності школярів;
- збір інформації про навчальний процес;
- допомога в проведенні предметних тижнів, олімпіадСектор з правових питань

«Правовий простір»
Відповідає за:
- захист прав та свобод учнів;
- запобігання та протидія булінгу;
- впровадження в роботу проекту «Шкільна юридична консультація»;
- вирішення конфліктних ситуацій між учнівською молоддю;
- організація заходів з правової тематики
Культурно-розвиваючий сектор «Дозвілля» Відповідає за:
- підготовку й проведення:
- вечорів відпочинку, свят;
- виставок, конкурсів;
- підготовку та проведення КТС;
- розробку культурологічних проектів


Інформаційно-комунікативний сектор «Прес-реліз»
Відповідає за:
- формування іміджу школи;
- випуск шкільної електронної газети;
- підготовка та проведення виставок плакатів і малюнків, конкурсів, ярмарок, інформаційних хвилинок
Спортивно-туристичний сектор «Здоров’я» Відповідає за:
- підготовку й проведення спортивних змагань, фізкультхвилинок з малечею;
- збір інформації про спортивні досягнення школи;
- участь в підготовці та проведенні днів здоров’я

Сектор волонтерства «Допомога»
Відповідає за:
- надання допомоги молодшим;
- турботу про ветеранів;
- акції милосердя
Сектор благоустрою і порядку «Екологічна служба» Відповідає за:
- чергування по школі, здійснення контролю над дотриманням учнями внутрішнього розпорядку;
- перевірка класних куточків;
- проведення трудового десанту.

Учнівське самоврядування в Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради» – це розширення діапазону діяльності дорослих і дітей – представників єдиного колективу, можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку і ініціативи, засіб вчитися жити і працювати за законами демократичного суспільства.

Дитячо-юнацьке об’єднання «Співдружність» - це ключ до цікавого та змістовного життя учнівського колективу нашої школи.

Кiлькiсть переглядiв: 2632