/Files/images/моніторінг.jpg

МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Найхарактернішою рисою сучасності є глобальна інформатизація суспільства, яка проявляє себе через цілий ряд різнопланових факторів. Найбільш суттєвими серед них є такі, як стрімке зростання обсягу інформації, що продукується суспільством; збільшення залежності кожного члена суспільства від наявності доступу до цієї інформації та можливості її використання; підвищення долі інтелектуальної і, зокрема, інформаційної компоненти у всіх без винятку професіях. Сьогодні людина має бути готовою до застосування у своїй діяльності новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, які пропонують широкий спектр технічних та програмних засобів для забезпечення швидкого пошуку, опрацювання, збереження й передавання інформації, взаємообміну та взаємодії з інформаційними ресурсами людства Якість освіти, моніторинг якості освіти стають прогресивними факторами самоорганізованої загальноосвітньої системи, у якій основою всіх перетворень мають стати знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб особистості, тому одним із пріоритетних напрямків роботи Харківського ліцею №174 є проведення моніторингу якості освіти та створення системи управління школою на його основі.Тому в ліцеї розроблена Модель навчального закладу «Школа - центр моніторингових досліджень» з такою метою:- сприяти внутрішньому самовизначенню двох груп суб`єктів шкільного моніторингу: учнів та педагогів;- конкретизувати завдання для ліцею, які містить регіональна програма якості освіти;- створити умови для підготовки учнів до впровадження моніторингу.

/Files/images/Діаграми успішності учнів за рівнями (за ступенями).png /Files/images/Рейтинги успішності класів.png

/Files/images/Діаграми успішності учнів за рівнями в цілому по школі.png

Кiлькiсть переглядiв: 234