МЕТОДИЧНА ТЕМА ШКОЛИ

Нова школа, освітня система вимагає нових підходів у навчально- виховному процесі, що передбачає переосмислення базових умов організації шкільного життя. Педагог повинен перевершити самого себе; цілеспрямовано удосконалювати свою моральність, свою професійну майстерність. Вічна педагогічна істина – «Учитель сам повинен бути вихований» - набуває особливого значення. У даний час, коли на виховання дитини впливають засоби масової інформації, приклади насильства, жорстокості, від педагогів залежить, якою вона стане. Тільки вчитель може прокласти стежину до серця дитини, виховати для суспільства добру, чемну, справедливу, чуйну людину. Від вчителя залежить, якими стануть його вихованці. Без любові до дітей це зробити неможливо. Саме тепер гуманна педагогіка особливо необхідна для виховання цілісної, самодостатньої, людяної і високоморальної особистості. Для розвитку здібностей учнів необхідно створити у класі творчу, доброзичливу, емоційно позитивну атмосферу.

Проблема впровадження гуманної педагогіки Ш. О. Амонашвілі в сучасних умовах навчально-виховного процесу передбачає наступні завдання:

- розвивати творчу особистість;

- забезпечувати умови для розвитку «внутрішнього» я;

- вчити висловлювати свої думки, не ображаючи інших;

- формувати найкращі людські риси, бажання і вміння творити добро;

- створювати умови для отримання почуття радості і задоволення від навчання та бажання вчитися;

- не лише передавати учням певну суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання пізнавальних і практичних завдань.

Сучасна школа потребує спрямування системи роботи на формування людяності, необхідності любити дітей, вірити в свої і їхні сили, намагатися приносити своїм вихованцям якомога більше радощів пізнання, запалити у дитячих серцях жагу до знань, впевненість в своїх силах, вміння дарувати іншим усмішку, радість, добро.

Основними завданнями методичної роботи школи є

Відповідальна фахова підготовка педагогічних працівників;

Створення умов для творчості в індивідуальній та колективній діяльності;

Готовнісь учителя до інноваційної діяльності;

Використання нетрадиційних форм організації групових та індивідуальних занять;

Використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;

Надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань;

Дотримання санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу;

Належне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

Конструювання предметних завдань для реалізації методу дослідницьких проектів за вибором окремих учнів;

Організація занять у малих групах на основі діалогу, імітаційно-рольових ігор, тренінгів;

Розробка і використання індивідуальних программ навчання, які модулюють дослідницьке та пошукове мислення.

В школі створено умови для

- підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

-забезпечено реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.

Школа сприяє

науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчає та популяризує досвід творчих педагогів школи, знайоме із ППД вчителів в межах області, України.

СТРУКТУРА

Для координації науково-методичної роботи у школі працює методична рада на чолі з директором школи Тимченко А.К.

Методична рада школи визначає й затверджує программу розвитку школи, координує діяльність усіх структурних одиниць методичної роботи, планує, узгоджує й аналізує проведення педагогічних заходів, керує роботою методичних об'єднань.

У школі працює 5 методичних об'єднань

/Files/images/2020-2021_nr/mo/3.jpg

Шкільне методичне об'єднання вчителів початкових класів

/Files/images/2020-2021_nr/mo/4.jpg

Шкільне методичне об'єднання вчителів гуманітарного циклу "Гуманітарій"

/Files/images/2020-2021_nr/mo/1.jpg

Шкільне методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу «Еврика»

/Files/images/2020-2021_nr/mo/5.jpg

Шкільне методичне об'єднання вчителів спортивно-естетичного циклу «Сузір’я»

/Files/images/2020-2021_nr/mo/2.jpg

Шкільне методичне об'єднання вихователів

Кiлькiсть переглядiв: 457